Pups 14 dagen

De ogen van de pups zijn open. Ze beginnen steeds beter hun weg te vinden.

De pups zijn al flink gegroeid en Tibby heeft het druk met al het gekrioel.

Er zijn weer nieuwe foto’s toegevoegd op de pagina van nestje 3.